Wolprodusente is verbind tot volhoubaarheid

Niekerksrust 54th Auction Results
June 27, 2019
ALS Beefmaster Auction Results
July 21, 2019

Daar word jaarliks uitgesien na die NWKV (Nasionale Wolkwekersvereniging) kongres. Dit is een van die oudste kommoditeitsorganisasies in Suid-Afrika.  Vanjaar op 12 en 13 Junie het NWKV sy 90ste jaarkongres by die Pine Lodge-konferensiesentrum in Port Elizabeth gehou.

Die NWKV se bestuur, wolmakelaars, produsente, sprekers en die media het in diepte na volhoubaarheid in die waardeketting van die Suid-Afrikaanse wolbedryf gekyk. Guillau du Toit, voorsitter van die NWKV se kernboodskap was dat wolprodusente uitdagende omstandighede in die gesig staar en alles moet uithaal om volhoubaar te kan boer.

Operasionele verslag

Die NWKV se bestuurder, Leon de Beer, het ’n operasionale verslag oor die afgelope jaar gelewer en ook terugvoer gegee oor die Internasionale Woltekstielorganisasie (IWTO) se 88ste kongres. Hy het dié kongres, wat deur 25 lande bygewoon is, van 9 tot 11 April in Venesië, Italië, bygewoon.

Hy het verwys na die feit dat Merinovesel se prys toegeneem het, terwyl ander wolpryse afwaarts neig. “Woluitvoere in Australië het met 8% toegeneem en in Suid-Afrika met 2%, wat grootliks toegeskryf kan word aan droogtes,” het hy gesê.

Ekonomiese prentjie

Dr Frans Cronjé, uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge (SAIRV) en stigter van die Sentrum vir Risiko-analise (SRA), het Suid-Afrika se ekonomie en tendense bespreek.

Hy het verskeie interessante statistieke gedeel. Die prentjie wat hy van Suid-Afrika se ekonomie oor die afgelope dekade geskets het, was nie te rooskleurig nie. “Ons ekonomie het gestagneer, wat daartoe gelei het dat werkloosheid en geweld toegeneem het. Die keuses wat ons regering in die nabye toekoms gaan maak, gaan ’n groot rol in Suid-Afrika se toekoms speel.”

Marshall Allender van The Woolmark Company het gefokus op waarom dit belangrik is om wol vir ’n volhoubare mark te bemark, en hoe die Veldtog vir Wol te werk gaan om dit te doen.

Belangrikheid van biosekuriteit

Dr Pieter Vervoort van die Nasionale Dieregesondheidsforum het die belangrikheid van biosekuriteit beklemtoon. “Die bek-en-klouseeruitbreking in die noordelike provinsies kan na enige ander provinsies versprei, soos die Oos-Kaap, waar daar ’n groot buffelbevolking is. Produsente sal uiters versigtig moet wees om dié siekte uit hul troppe te hou.”

‘n Resep teen predasiebestuur

Niel Viljoen is ’n predasiespesialis op 27 moniteringsplase en glo ongetwyfeld dat veeprodusente saam met hul vee bloei. “Baie teorieë bestaan oor predasiebestuur, maar die realiteit en dit wat ons graag wil hê, is soms wêrelde verwyder,” het hy benadruk.

Niel het afgesluit deur te beklemtoon dat opleiding (wat hy ook aanbied) en produsente-aanpasbaarheid nodig is vir kennis en oorlewing.

Lees meer op www.agriorbit.com

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!