Prikkelvoeding sorg vir optimale lampersentasies

ALS Beefmaster Auction Results
July 21, 2019
Mohair Market Report: 14 August 2019
August 16, 2019
Two lambs

Die praktyk van prikkelvoeding is gewild, omdat dit tot ’n verhoogde ovulasietempo en dus ’n verhoogde lam- en uiteindelik speenpersentasie lei.

Indien jy fokus op verhoogde speenpersentasie, is daar vier tydperke in die skaapproduksiesiklus waaraan jy moet aandag gee. Hierdie vier tydperke is die prikkeltydperk, laatdragtigheidstydperk, vroeëlaktasietydperk en natuurlik die speenstadium.

Bestuurbare praktyke

Die sukses van prikkelvoeding hang af van die volgende bestuurbare praktyke:

  • Prikkeltydperk- Vir optimale resultate word dit aanbeveel dat prikkelvoeding vir ten minste drie weke voor paring aan ooie voorsien moet word.
  • Paringsgewig- Die ooie se paringsgewig moet so hoog as moontlik wees sonder dat hulle oorvet raak.
  • Jong ooie- Prikkelvoeding vir jong ooie is voordelig en verseker dat hulle die regte liggaamsgewig met paring bereik om maksimum besetting te verseker.
  • Die vlak van voeding- Ongeag die voedingstowwe wat deur die prikkelvoer voorsien word, moet die voer ’n verhoogde vlak van voeding realiseer om die nodige prikkeleffek mee te bring.

Ideale liggaamskondisietelling

Die praktiese aanbeveling om ’n liggaamskondisietelling van 3,5, wat die optimale KT vir ovulasietempo is, met paring te bereik, is om die ooie reeds ses tot agt weke voor paring volgens hul liggaamskondisie te punt.

’n Aanduidergroep kan in elke groep gebruik word om die gemiddelde KT te bepaal. Die kudde sal tipies in die volgende groepe verdeel word: Dié met ’n KT groter as 3,5, wat oorvet sal raak weens prikkelvoeding; dié met ’n KT van 3 wat die beste sal reageer op prikkelvoeding; en dié met ’n KT van minder as 3 wat meer prikkelvoeding moet ontvang om hul kondisie te verbeter.

Vul aan vir ‘n konstante voedingspeil

Hoewel enige vorm van verbeterde voeding soos aangeplante weidings of ’n geskikte aanvulling die nodige prikkel sal verskaf, is die meeste natuurlike veld in Suid-Afrika onvoldoende om aan die ooi se behoeftes vir ’n verhoogde ovulasietempo te voldoen.

Ter afsluiting

Wanneer prikkelvoeding korrek aangewend word, kan ’n verhoging van tussen 10 en 20% in die lampersentasie verwag word, mits daar aan bogenoemde vereistes voldoen word en die kudde se lampersentasie nie meer as 20% hoër is as die gemiddeld vir die bepaalde ras nie.

 

Lees meer op www.agriorbit.com

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!