Niekerksrust 54th Auction Results

Mohair Market Report: 19 June 2019
June 20, 2019
Wolprodusente is verbind tot volhoubaarheid
July 11, 2019

On Wednesday, 19 June 2019, Niekerksrust held its 54th production auction at Viljoenskroon.

It was a successful day, with an average of R12 230 for the rams and R5 306 for the ewes. The most expensive ram was sold for R30 000 to Mr Pieter Booyens, from Koppies, and Mr Deon van Wyk, from Delmas, bought the most expensive ewe for R12 000.

BKB would like to thank all the buyers for an excellent day in the ring.


Op Woensdag, 19 Junie 2019, het Niekerksrust sy 54ste produksieveiling te Viljoenskroon gehou.

Dit was ‘n suksesvolle dag. Die gemiddeld van die ramme was R12 230 en die ooie is vir ‘n gemiddeld van R5 306 opgeveil. Die duurste ram, lot 21, is verkoop vir R30 000 aan mnr. Pieter Booyens van Koppies en die duurste ooi is vir R12 000 verkoop aan mnr. Deon van Wyk van Delmas. 

BKB bedank alle kopers vir ‘n uitstekende dag. 

View the video below: | Besigtig die video hieronder:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!