Marketing Solutions During FMD Outbreak

Mohair Market Report – 3 December 2019
December 5, 2019
Wool Market Report – 09 January 2020
January 16, 2020

Dear Client,

BKB is aware of the tremendous challenges that the outbreak of Foot-and-Mouth disease pose for producers and stakeholders within the livestock industry.

We are constantly updated with the current situation pertaining to the outbreak by the Department (“DAFF”), SAFLA and the RPO for which we are greatly appreciative.
BKB aims to stay within the prescribed regulations as enforced by the applicable Law and provide the following options to our clients.

  1. Stud and production sales where only one seller offers livestock will be held by BKB (for example single seller stud or production sales.) These particular auctions must be endorsed by veterinary services and held on the certified disease free farm of origin.
    2. Liaison transactions or “Out of hand” transactions were only one seller and one buyer are involved can be facilitated by BKB.
    3. The prescribed regulations temporarily ban the holding of scheduled ‘fixed point’ or ‘calendar auctions’. BKB unfortunately cannot conduct such auctions.

Kindly contact your closest BKB Livestock Marketing Regional Manager to discuss your current marketing solutions.

Frik Verster, Standerton 082 6522 132 frik.verster@bkbvanwyk.co.za
Jan Mostert, Frankfort 083 3068 408 jan.mostert@bkblouwid.co.za
Douw van Wyk, Bethlehem 083 458 7353 douw.vanwyk@bkblouwid.co.za
Gert Jordaan, Cradock 079 504 8277 gert.jordaan@bkb.co.za
Niel Jordaan, Paarl 076 796 8022 niel.jordaan@bkb.co.za

BKB have the necessary procedures and documentation in place for current marketing solutions, and we are committed to partner with all stakeholders for long term solutions (for example a practical traceability system).

Thank you for your continuous support.

Kind Regards,

Dr Cobus Oberholster (DBA)

Download the document here.


Beste Kliënt,

BKB is bewus van die geweldige uitdagings wat die uitbraak van Bek en Klouseer siekte vir produsente en rolspelers in die lewende hawe bedryf inhou.

Ons word voortdurend deur ondermeer deur die Departement (“DAFF”), SAFLA en die RPO op hoogte van sake gehou waarvoor ons groot waardering het.

BKB poog om in ooreenstemming met ingestelde beperkinge soos deur die toepaslike Wet voorgeskryf die volgende opsies aan kliënte te bied:

  1. Veilings waar daar alleen een verkoper by betrokke is mag deur BKB aangebied word. (Byvoorbeeld ‘n enkel verkoper stoet- of produksieveiling). Sodanige veiling moet deur veeartseny dienste ondersteun word, en op die gesertifiseerde siektevrye plaas van oorsprong gehou word.
  2. Skakeldienste oftewel ‘Uit die Hand’ transaksies waarby slegs een verkoper en een koper by betrokke is kan deur BKB gedoen word.
  3. Die ingestelde beperkinge verbied tydelik die hou van geskeduleerde ‘vastepunt’ oftewel ‘kalenderveilings’. BKB kan dit derhalwe nie op hierdie stadium aanbied nie.

Geliewe ter enige tyd u naaste BKB Lewende Hawe Bemarking Streekbestuurder te kontak om u bemarkingsopsies te bespreek.

Frik Verster, Standerton 082 6522 132 frik.verster@bkbvanwyk.co.za
Jan Mostert, Frankfort 083 3068 408 jan.mostert@bkblouwid.co.za
Douw van Wyk, Bethlehem 083 458 7353 douw.vanwyk@bkblouwid.co.za
Gert Jordaan, Cradock 079 504 8277 gert.jordaan@bkb.co.za
Niel Jordaan, Paarl 076 796 8022 niel.jordaan@bkb.co.za

BKB het die nodige prosedure en dokumentasie vir voormelde bemarkingsopsies in plek, en is daartoe verbind om saam met die betrokke rolspelers langtermynoplossings te vind (soos o.a. ‘n werkbare naspeurbaarheidstelsel).

Dankie vir u volgehoue ondersteuning.

Vriendelike groete,

Dr Cobus Oberholster (DBA)

Laai die dokument hiér af.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!