Trawal: Twee Waterryke plase | BKB Property

Trawal: Twee Waterryke plase

Overview

ID: #11173
Type: Farm
Contract: Tender
Location: Trawal

Trawal

Twee Waterryke plase as lopende saak.

Te Koop per Tender.

Rietrylaagte nr 508. Grootte: 2007,6359 ha

11 Sirkels van 9 ha elk met 3 spilpunte; 1 boorgat; kragpunt; 1,99 ha Colombar; 9 ha groente grond; 540 ha droëlande; ±400 ha geskik vir rooibostee. Res is veldweiding. Verdeel in 16 kampe; veehanteringsgeriewe; 4×4 roete.

4- Slaapkamer woning; 2-slaapkamer gastehuis; 3 store. Vee en implemente ingesluit by die koop. Volledige lys beskikbaar.

Rietrylaagte nr 509 en Restant van gedeelte 141 van die plaas 384. Grootte: 1567.9494 ha.

6 Sirkels van 80 ha in totaal met 3 x spilpunte. Kragpunt (rural flex) en 2 transformators; Bufferdam met pomp; 3 boorgate met dompelpompe; 14,16 ha wingerd onder besproeiing; 30 ha groente grond; ±335 ha droëlande; res veldweiding. Verdeel in 5 kampe; stoor met woonstel, kantoor, gifkamers; 2 pompkamers en arbeidershuis. Skape en implemente ingesluit by die koop.

Volledige lys beskikbaar.

Tenders sluit: Vrydag 5 April 2019 om 12:00

Plek: BKB Kantore, Cecilia Plein, Ceciliastraat 100, Paarl

Besigtig: Slegs per afspraak

Tenderdokumente beskikbaar by BKB Eiendomme, Paarl

Navrae: Willie van Rensburg 083 261 7641 / Albie Loubser 082 573 9902

 

BROSJURE PLAAS NR 508

TITELAKTE PLAAS NR 508

TITELAKTE PLAAS NR 509

BKB -BROSJURE NR 509, TRAWAL

CANCELLATION OF LEASE AGREEMENT

VERKOOPSVOORWAARDES – NR 508, TRAWAL

VERKOOPSVOORWAARDES – NR 509, TRAWAL

Map

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − seven =