Hoogste vetwol prys tot dusver

livestock
Identification policy draft
November 9, 2017
Innovator’s farm solutions
November 14, 2017

Die hoogste vetwol prys tot dusver vir die 2017/2018 verkoopseisoen:

 

Die hoogste vetwol prys tot dusver vir die 2017/2018 seisoen was behaal deur Mnr PK Engelbrecht van die plaas Witbank in die Aliwal-Noord distrik.

 

Die 1 Baal AH van 16.8 mikron met ‘n 75.9 skoonopbrengs was gekoop deur Standard Wool se Mnre Paul Lynch en Mark Wright vir die vetwolprys van R213-00 per kilogram.

 

BKB se Mnr Basie Claassen was die afslaer.

 

Die toetsresultaat van die 1 Baal AH was uitsonderlik goed en tesame met die voorkoms en kwaliteit van die wol in die huidiglike duurmark het dit goeie kompetisie in die veilingslokaal ontlok.