Goeie reënval kan ʾn hele klomp probleme veroorsaak

Milking equipment should make financial sense
April 7, 2017
Wool Market Report – 19 April 2017
April 19, 2017

Weg-hol veldbrande, parasiete en veediefstal was van die sake wat tydens die laaste vergadering van die Dierewelsynskoördineringskomitee bespreek is. Omdat dit so baie in die somer gereën het, sal weg-hol veldbrande beslis in die winter ‘n probleem wees. Interne en eksterne parasiete is ook ‘n gevolg van die goeie reëns. Die waarde van sommige diere het bykans verdubbel, wat veediefstal ‘n al groter wordende probleem maak. As produsente nie hul diere brandmerk nie, word die probleem vererger, wat weer aanleiding gee tot meer dierewelsynsprobleme.

Die vergadering het ook gehoor dat daar in die Oos-Kaap al meer probleme ervaar word met die afkap van melkbeeste se sterte. Daar is besluit dat die Herkouer Veterinêre Vereniging van Suid-Afrika (RuVASA) van die probleem in kennis gestel sal word sowel as die dierewelsynsaspekte wat daarmee verband hou. Dit is ‘n onaanvaarbare praktyk in Suid-Afrika en oortreders sal vervolg word.

Die rol van veilings om biosekuriteit en dus dierewelsyn te bevorder is ook bespreek. ‘n Probleem wat by veilings voorkom is dat ‘n amptenaar van die provinsiale of nasionale Departement van Landbou te min inspeksie doen om te verseker dat daar binne die Dieregesondheidswet opgetree word. Die nasionale Dieregesondheidsforum en GDARD is tans besig met ‘n projek om veilings te oudit. GDARD wil maatreëls verskerp en voorbeelde daarstel wat in die res van die land gebruik kan word.

Die vergadering het ook kennis geneem van die feit dat die nasionale Dieregesondheidsforum poog om die verkopersverklaring in terme van dieregesondheid verpligtend te maak. Die Direktoraat : Dieregesondheid blyk positief te wees jeens so ‘n voorstel. Daar sal met Johne’s se siekte begin word, maar ‘n vereenvoudigde dokument word benodig sodat mense sal weet waarmee hulle te doen het as hulle vee koop en verkoop. Dit sal ‘n groot stap wees om die verspreiding van die dieresiektes te bekamp.

Bron: RPO Nuusbrief