De Jagers se wol is in die kol

Bosch Valley-produksieveiling
July 17, 2017
Wolf Edmayr onderhoud
July 17, 2017
Jo-Anne
Die CF de Jager en Seuns Boerdery het ‘n toekenning vir die mees ekonomiese geklaseerde skeersel in die land vir merinoskape tydens die Nasionale Wol Kwekers Vereniging (NWKV) kongres ontvang. Die oorhandiging het tydens ‘n kuddekompetisie plaasgevind wat deur BKB en NWKV op Woensdag 28 Junie by die skougronde aangebied is. Hierdie toekenning beteken dat hulle die beste kwaliteit wol produseer. In 2012 het hulle die toekenning reeds op streeksvlak verower. Sinon de Jager vertel dat hulle skape twee keer per jaar deur ‘n skeerspan van BKB geskeer word. Dit word dan ook deur ‘n BKB-klasseerder geklas. Wol word in bale Port Elizabeth toe gestuur en weer geklas. Volgens Jannie Fourie, NWKV produksie-adviseur, word wol volgens ‘n beoordelingskriteria en punteskaal geklas wat lengte, kwaliteit en skoon opbrengs insluit.
Klik hier om meer te lees.